2 مورد یافت شد

علم نافع و پیشرفته اساتید بسیجی نیاز حتمی و فوری کشور است / فعالیت شما تنها تعلیم نیست

https://www.nahad.ir/اخبار-نهاد/علم-نافع-و-پیشرفته-اساتید-بسیجی-نیاز-حتمی-و-فوری-کشور-است-⁄-فعالیت-شما-تنها-تعلیم-نیست-

شهید مصطفی چمران و دیگر شهدای دانشگاه را عزیز و گرامی می دارم. سایه مبارک استاد متعهد و متدین و مجاهد بر سر دانشگاه کشور یکی از بزرگترین نعمت های الهی و نوید دهنده سرافرازی و رستگاری آینده ملت ایران است. علم نافع و پیشرفته شما چه در موضوعات راهبردی و...

شهید چمران یک استاد دانشگاه تراز اسلامی است

https://www.nahad.ir/دفاتر/شهید-چمران-یک-استاد-دانشگاه-تراز-اسلامی-است

حجت‌الاسلام احمد ترابی گفت: شهید چمران یک استاد دانشگاه تراز اسلامی است 1399/03/31 - 09:27 زمان مطالعه : مسئول دفاتر استانی نهاد در دانشگاه‌های خراسان رضوی: گویاترین عبارت برای...