1 مورد یافت شد

علم نافع و پیشرفته اساتید بسیجی نیاز حتمی و فوری کشور است / فعالیت شما تنها تعلیم نیست

https://www.nahad.ir/اخبار-نهاد/علم-نافع-و-پیشرفته-اساتید-بسیجی-نیاز-حتمی-و-فوری-کشور-است-⁄-فعالیت-شما-تنها-تعلیم-نیست-

رهبر معظم انقلاب به مناسبت بزرگداشت شهید چمران و سالروز تاسیس بسیج اساتید: علم نافع و پیشرفته اساتید بسیجی نیاز حتمی و فوری کشور است / فعالیت شما تنها تعلیم نیست 1401/03/31 - 12:06 زمان مطالعه : ...