2 مورد یافت شد

سناریوی وفاداری به میثاق ها، در آینده مطلوب انقلاب اسلامی

https://www.nahad.ir/اخبار/سناریوی-وفاداری-به-میثاق-ها،-در-آینده-مطلوب-انقلاب-اسلامی-

حجت الاسلام مهاجرنیا تبیین کرد: سناریوی وفاداری به میثاق ها، در آینده مطلوب انقلاب اسلامی 1401/03/30 - 07:56 زمان مطالعه : رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر گفت: سوره...

بازسازی باورهای توحیدی، ضرورت آینده پژوهی انقلاب اسلامی

https://www.nahad.ir/اخبار/بازسازی-باورهای-توحیدی،-ضرورت-آینده-پژوهی-انقلاب-اسلامی-

حجت الاسلام مهاجرنیا مطرح کرد؛ بازسازی باورهای توحیدی، ضرورت آینده پژوهی انقلاب اسلامی 1401/03/16 - 14:15 زمان مطالعه : رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر گفت: امروز باید...