1 مورد یافت شد

برای ساختن دانشگاه مطلوب، فهم پیچیدگی سازمان دانشگاه امری اساسی است

https://www.nahad.ir/اخبار/برای-ساختن-دانشگاه-مطلوب،-فهم-پیچیدگی-سازمان-دانشگاه-امری-اساسی-است

حجت الاسلام شاطرى: برای ساختن دانشگاه مطلوب، فهم پیچیدگی سازمان دانشگاه امری اساسی است 1401/03/31 - 13:59 زمان مطالعه : حجت الاسلام شاطرى در نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی...