1 مورد یافت شد

بررسی طرح «مدیریت سیاستگذاری گرایش مبانی نظری اسلام»

https://www.nahad.ir/اخبار/بررسی-طرح-«مدیریت-سیاستگذاری-گرایش-مبانی-نظری-اسلام»

بررسی طرح «مدیریت سیاستگذاری گرایش مبانی نظری اسلام» 1401/05/04 - 10:02 زمان مطالعه : جلسه بررسی طرح «مدیریت سیاستگذاری گرایش مبانی نظری اسلام» در راستای طرح بلند مدت تغییر...