6 مورد یافت شد

سناریوی وفاداری به میثاق ها، در آینده مطلوب انقلاب اسلامی

https://www.nahad.ir/اخبار/سناریوی-وفاداری-به-میثاق-ها،-در-آینده-مطلوب-انقلاب-اسلامی-

انقلاب اسلامی 1401/03/30 - 07:56 زمان مطالعه : رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر گفت: سوره مائده در قرآن کریم، بهترین سناریوی آینده مطلوب انقلاب را ترسیم کرده است. برای...

بازسازی باورهای توحیدی، ضرورت آینده پژوهی انقلاب اسلامی

https://www.nahad.ir/اخبار/بازسازی-باورهای-توحیدی،-ضرورت-آینده-پژوهی-انقلاب-اسلامی-

انقلاب اسلامی 1401/03/16 - 14:15 زمان مطالعه : رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر گفت: امروز باید حاکمیت دین را، با فهم و نیازانسان امروز، با تکنولوژی امروز، با داده‌های...

انقلاب اسلامی ایران پدیده‌ای شگفت انگیز بود که تئوری پردازی‌های مادی گرایانه نظریه پردازان غربی را به چالش کشید

https://www.nahad.ir/دفاتر/انقلاب-اسلامی-ایران-پدیده‌ای-شگفت-انگیز-بود-که-تئوری-پردازی‌های-مادی-گرایانه-نظریه-پردازان-غربی-را-به-چالش-کشید

انقلاب اسلامی ایران پدیده‌ای شگفت انگیز بود که تئوری پردازی‌های مادی گرایانه نظریه پردازان غربی را به چالش کشید 1399/11/21 - 15:10 زمان مطالعه : دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری...

حرکت کلی آموزش و پژوهش به سمت تحقق هدف تربیت دینی در تراز انقلاب اسلامی است

https://www.nahad.ir/معاونت-آموزشی/حرکت-کلی-آموزش-و-پژوهش-به-سمت-تحقق-هدف-تربیت-دینی-در-تراز-انقلاب-اسلامی-است

انقلاب اسلامی است 1399/11/15 - 15:00 زمان مطالعه : معاون آموزشی نهاد در دومین جلسه کارگروه آموزشی و پژوهشی گفت حرکت کلی آموزش و پژوهش به سمت تحقق هدف تربیت دینی در تراز انقلاب...

در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با نشاط‌ترین و تاثیرگذارترین افراد مخاطب قرار گرفته‌اند

https://www.nahad.ir/dafater/در-بیانیه-گام-دوم-انقلاب-اسلامی-با-نشاط‌ترین-و-تاثیرگذارترین-افراد-مخاطب-قرار-گرفته‌اند

انقلاب اسلامی با نشاط‌ترین و تاثیرگذارترین افراد مخاطب قرار گرفته‌اند 1399/10/17 - 12:13 زمان مطالعه : نشست علمی- تخصصی «اهداف و چشم انداز تعلیم و تربیت انقلابی با تاکید بر بیانیه...

انقلاب اسلامی اثری از آثار بابرکت غدیر است

https://www.nahad.ir/آرشیو-کل-اخبار/انقلاب-اسلامی-اثری-از-آثار-بابرکت-غدیر-است

انقلاب اسلامی اثری از آثار بابرکت غدیر است 1399/05/22 - 09:31 زمان مطالعه : رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ آزاد اسلامی استان گیلان گفت: خداوند در عید غدیر با...