نهضت تلاوت و قرائت قرآن کریم

 

در نهضت تلاوت قرآن کریم  هر هفته در مساجد و نمازخانه های دانشگاه ها با دعوت از قاریان برتر کشور و استان یک جلسه کرسی تلاوت قرآن کریم برگزار خواهد شد.

اهداف:

1-ایجاد فضای معنوی قرآنی در دانشگاه ها

1-ایجاد زمینه در دانشجویان علاقمند به موضوعات قرآنی جهت شرکت در برنامه ها

2-توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن کریم در دانشگاه ها