نهضت تفسیر و تدبر قرآن کریم

 

در نهضت تفسیر و تدبر قرآن کریم استادانی و ائمه جماعاتی که از مهارت و دانش لازم جهت بیان تفسیر قرآن کریم برخودار بوده در دو شکل:

1- بیان تفسیر مناسبتی

2- بیان تفسیر موضوعی

حلقات و جلسات تفسیر خود را در مساجد و نمازهای جماعت دانشگاه  و خوابگاه ها آغاز نمایند.