حجت الاسلام علیرضا خان‌بیگی:

مشارکت در انتخابات نشانه بیداری ملت است

مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه الزهرا(س) با بیان اینکه مشارکت مردم در انتخابات نشان دو پارامتر بیداری و امیدواری است، گفت: رئیس جمهوری که با پشتیبانی بالای مردمی انتخاتب شود درنظام جهانی مقبول تر و موثرتر نقش ایفا می‌کند.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت الاسلام علیرضا خان‌بیگی مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه الزهرا(س) با بیان اینکه شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری می تواند راهبردی برای آینده کشور باشد،گفت: تعداد کسانی که در انتخابات پای صندوق رای حاضر می شوند یا به شخص رئیس جمهور رای موافق دادند یا ندادند در اصل افرادی که در انتخابات مشارکت کردند پیامشان این است که اصل نظام جمهوری اسلامی را قبول داشته و پشتیبان هستند.

وی افزود: رئیس جمهوری که با پشتیبانی بالای مردمی منتخب شود درنظام جهانی مقبول تر و موثر تر نقش ایفا می کند پیام مشارکت مردم در انتخابات یعنی اصل نظام را قبول دارند.

حجت الاسلام خان‌بیگی تصریح کرد: مشارکت مردم در انتخابات  نشان دو پارامتر بیداری و امیدواری است کسانی که در انتخابات موافق رئیس جمهور هستندبه طور مستقیم او را از فردیت به دید جهانی خارج می کنند و نشان می دهند.

مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه الزهرا(س) اضافه کرد: امروز ملت از سرنوشت خود غافل نیستند و آینده خود را به دیگران واگذار نکرده و خودشان در سرنوشت کشور سهیم بوده و مدیریت می کنند.

کلمات کلیدی