مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد خبر داد:

شماره تلفن 1612 راه‌ ارتباطی با ستاد ازدواج دانشجویی

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، با توجه به آغاز ثبت نام بیست و چهارمین دوره ازدواج های دانشجویی به اطلاع می رساند جهت پیگیری و ارتباط با ستاد ازدواج دانشجویی دانشگاهیان محترم میتوانند از طریق شماره چهار رقمی 1612 بدون پیش شماره ارتباط برقرار نمایند.

کلمات کلیدی