حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدنژاد:

موضوع طرح اندیشوران ارتباط موثر دانشگاه با صنعت و نیز دستگاه های نظام است

مدیر هم اندیشی و دانش افزایی استادان طرح اندیشوران را تبیین کرد

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدنژاد مدیر هم اندیشی و دانش افزایی استادان طرح اندیشوران را تبیین کرد. ویدئو از طریق لینک زیر قابل دسترس می‌باشد:
 
کلمات کلیدی
نشریات
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
مدیریت در دانشگاه
اسلامی
فرهنگ در دانشگاه
اسلامی
نشریه
معارف
پرسمان
دانشجویی
مطالعات اسلامی
در حوزه سلامت
پیوندها