طراحی و ساماندهی فرآیند تأمین محتوا با بهره گیری از شیوه های نوین و اثر بخش آموزشی در راستای ارتقاء و بروز رسانی درس های معارف اسلامی “پنج گانه “، در جهت نیازهای فکری و تربیتی دانشجویان مسلمان انقلابی 

مدیریت امور دروس معارف اسلامی اعلام کرد:

اجرای طرح بازبینی و اولویت‌بندی سرفصل‌های دروس معارف اسلامی

مدیریت امور دروس معارف اسلامی معاونت آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با همکاری دانشگاه معارف اسلامی، طرح بازبینی و اولویت بندی سرفصل‌های دروس معارف اسلامی را اجرا نمود.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، معاونت آموزشی نهاد در توضیح اجرای این طرح عنوان کرد: دروس معارف اسلامی در دانشگاه‌ها به سبب برخورداری از جامعه مخاطب میلیونی و نقش آن در شکل گیری و ارتقاء آگاهی، فکر و تحلیل دینی، ملی و انقلابی دانشجویان همواره از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده است. لذا سرفصل‌های دروس معارف نیز که محتوا و نقشه این دروس را ترسیم می‌کنند، اهمیت فراوانی دارند.

عدم تغییر سرفصل‌های دروس معارف اسلامی برای مدت‌های طولانی و مطالبه جدی دانشجویان، اساتید و نخبگان، جهت تغییرات لازم و بروز شدن این دروس، ضرورت تغییر در سرفصل‌های دروس معارف را سبب می‌گردید. لزوم بازنگری مستمر در محتوای آموزشی، روش‌ها و راهبردهای تدریس، ضرورت ارتقای دانش و نگرش و مهارت دانشجویان در به‌کارگیری معارف اسلامی در زندگی از یک ‌سو و ارتقای مستمر استادان معارف اسلامی در طول خدمت از سویی دیگر، مهمترین دلیل اصلاح و تغییر سرفصل های دروس معارف بوده است.

سرفصل‌های کنونی مصوب سال 1383 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی است که با گذشت زمان و ظهور نیازهای جدید در راستای تدریس دروس معارف اسلامی در دانشگاه‌ها، لزوم بازبینی و ایجاد تغییراتی در این سرفصل‌ها ضروری به نظر می‌رسید.

طبق قوانین آموزشی، دانشجویان موظف هستند 14 واحد از دروس معارف اسلامی را در کنار سایر دروس عمومی و تخصصی خود بگذرانند. با همکاری و هم‌افزایی صورت گرفته میان مدیریت امور دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و دانشگاه معارف در قالب « طرح کوتاه مدت بازبینی و اولویت بندی سرفصل‌های دروس معارف اسلامی» دروس منتخب این 14 واحد که 17 درس را شامل می‌شوند، طی فرآیندی علمی و با استفاده از ابزارهای رصد و سنجش، مصاحبه های عمیق با اساتید مبرز و صاحب نظر و تشکیل کارگروه‌های علمی و فنی، مورد بازبینی قرار گرفت و تغییرات لازم در خصوص سرفصل‌های این دروس اعمال شد.
دروسی که سرفصل‌های آن‌ها طی این فرآیند مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت عبارتند از: «درس اندیشه اسلامی 1» و «درس اندیشه اسلامی 2» در گرایش مبانی نظری اسلام؛ «درس اخلاق اسلامی؛ مبانی و مفاهیم» و «درس آیین زندگی؛ اخلاق کاربردی» در گرایش اخلاق اسلامی؛ «درس انقلاب اسلامی»گرایش انقلاب اسلامی؛ «درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی»،  «درس تاریخ امامت» و «درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام» در گرایش تاریخ و تمدن اسلامی؛ «درس تفسیر موضوعی قرآن کریم» درگرایش آشنایی با منابع اسلامی و «درس دانش خانواده و جمعیت».

همچنین به همت دانشگاه معارف، تدوین کتب و منابع برای دروس مذکور در حال آماده سازی است که انشاءلله بزودی در اختیار دانشجویان و اساتید قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است تغییر در سرفصل‌های سایر دروس باقیمانده در دستور کار معاونت آموزشی نهاد قرار دارد.

کلمات کلیدی
نشریات
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
مدیریت در دانشگاه
اسلامی
فرهنگ در دانشگاه
اسلامی
نشریه
معارف
پرسمان
دانشجویی
مطالعات اسلامی
در حوزه سلامت
پیوندها