لیست اخبار صفحه :1
جشنواره ملی "عروج ثانیه‌ها" برگزار می‌شود:
همزمان با ماه مبارک رمضان؛

جشنواره ملی "عروج ثانیه‌ها" برگزار می‌شود:

به همت مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان و با هدف معرفت افزایی و توسعه برنامه‌های قرآنی، دینی، معرفتی، فرهنگی، اخلاقی، رشد و توسعه فردی جشنواره ملی "عروج ثانیه‌ها" برگزار می شود.

نشست تخصصی تجارب زیسته مدیران آموزش الکترونیکی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی
در ادامه سلسله نشست‌های یادگیری الکترونیکی برگزار می‌شود:

نشست تخصصی تجارب زیسته مدیران آموزش الکترونیکی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی

دومین نشست تخصصی "ارائه تجارب زیسته مدیران آموزش الکترونیکی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی" با حضور دکتر فاضلی مدیر مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان و دکتر رحیم مرادی، مدیر پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی این مرکز سه‌شنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ برگزار می‌شود و مخاطبان می‌توانند به صورت رایگان از این نشست استفاده کنند و برای افراد شرکت‌کننده نیز گواهی حضور صادر خواهد شد.

برگزاری بیش از ۱۳۰۰ برنامه ذیل پویش ملی در بهشت
رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان خبر داد؛

برگزاری بیش از ۱۳۰۰ برنامه ذیل پویش ملی در بهشت

دکتر مرتضی فاضلی دبیر "پویش ملی در بهشت" گفت: تاکنون به همت دفاتر نهاد در دانشگاه های سراسر کشور، ۱۳۱۸برنامه در قالب‌ها و موضوعات دینی و قرآنی متنوع طراحی و برگزار شده است.

پویش قرآنی «در بهشت»

پویش قرآنی «در بهشت»

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تصمیم دارد در شرایط خاص کرونایی، با برنامه ها و پیشنهاداتی که در قالب «پویش قرآنی #در_بهشت» را برگزار کند.

محورهای پویش قرآنی «در بهشت»

محورهای پویش قرآنی «در بهشت»

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها محورهای «پویش قرآنی در بهشت» ویژه ماه مبارک رمضان را منتشر کرد.