نحوه ارسال آثار به پویش دربهشت

قابل توجه علاقمندان: نحوه ارسال آثار به جشنواره منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پویش در بهشت؛ ارسال اثر در جشنواره با ثبت نام در سایت و از طریق شبکه های اجتماعی جشنواره امکانپذیر است؛ بنابراین لازم است درخواست کنندگان با انتخاب هشتک #در_بهشت و ارسال اثر به آیدی @dar_behesht همراه با  اطلاعات شخصی خود اقدام نمایند.

* اطلاعات شخصی شامل (نام نام خانوادگی، شماره همراه، استان، شهر، دانشگاه) می باشد.

* آثاری که استانداردهای فنی و نمایشی را نداشته یا خارج از موضوعات تعیین شده باشند،  از بخش مسابقه حذف می­‌شوند.

استانداردهای هر بخشبه صورت جداگانه و بزودی منتشر خواهد شد.

کلمات کلیدی