فرم های پرکاربرد

 

_________  فرم های مدیریت گروه های معارف اسلامی  ____________ 

فرم تحلیل برنامه درسی (فرم شماره 20)  فرم خودارزیابی مدیران گروه‌های معارف اسلامی

 

_________  فرم اداره گزینش  ____________ 

فرم اطلاعات فردی

 

_________  فرم اداره سنجش علمی  _________ 

منابع مصاحبه علمی

 

____________  فرم های اداره ارزشیابی  ______________ 

 
 
 

 

____________  فرم اداره کارگاه های استادان معارف   ______________ 
فرم ارزیابی گفتگوی ماه

 

____________  فرم های اداره جذب و پذیرش  ______________ 

دفترچه راهنمای پذیرش      فرم انتقال هیات علمی

 

_____________  راهنمای ثبت نام ویژه متقاضیان معرفی شده از سوی کمیته موارد خاص  ______________ 

دانلود فایل راهنما

 

 

_____________  فرم های دیگر  ______________ 

 
 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
نشریات
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
مدیریت در دانشگاه
اسلامی
فرهنگ در دانشگاه
اسلامی
نشریه
معارف
پرسمان
دانشجویی
مطالعات اسلامی
در حوزه سلامت
پیوندها