کلیپ مستند ایستاده پای کار (روایتی متفاوت از ایثار رزمندگان مدافع سلامت)

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، کلیپ مستند ایستاده پای کار روایتی متفاوت از ایثار رزمندگان مدافع سلامت) در واحد رسانه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهیه گردید لینک تماشای مستند :

gil.nahad.ir/ZQLiq

کلمات کلیدی