مسئول شبکه کشوری ناظران طرح اندیشه تمدن ساز:

مشارکت ۹۵ استاد دانشگاه به شکل جهادی برای نظارت بر گروههای مباحثاتی طرح اندیشه تمدن ساز

مسئول شبکه کشوری ناظران طرح اندیشه تمدن ساز گفت: تعداد گروههای مباحثاتی که ریزش داشته اند و یا دوره را ادامه نداده اند بسیار محدود بوده است و بحمدالله الان قریب به ۱۲ هزار نفر عضو هیات علمی در دانشگاههای وزارت علوم و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد در قالب ۲۸۰۰ گروه مباحثاتی هر هفته کتاب های پرمحتوای اندیشه تمدن ساز را مطالعه و مباحثه میکنند.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دکتر مریم رضایی مسئول شبکه کشوری ناظران طرح اندیشه تمدن ساز در جلسه اخیر سرشبکه های ناظران که در دفتر معاونت فرهنگی سیاسی نهاد برگزار شد با اعلام اینکه در حاضر گروه های مباحثاتی استانهای مختلف در حال مباحثه اند و یا دوره اول طرح را به پایان رسانده اند، اظهار داشت که هم اکنون تعداد زیادی از اساتید دانشگاه به صورت داوطلبانه و جهادی به صورت ناظر با طرح اندیشه تمدن­ساز همکاری دارند.

مسئول شبکه کشوری ناظران طرح اندیشه تمدن ساز گفت: تعداد گروههای مباحثاتی که ریزش داشته اند و یا دوره را ادامه نداده اند بسیار محدود بوده است و بحمدالله الان قریب به ۱۲ هزار نفر عضو هیات علمی در دانشگاههای وزارت علوم و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد در قالب ۲۸۰۰ گروه مباحثاتی هر هفته کتاب های پرمحتوای اندیشه تمدن ساز را مطالعه و مباحثه میکنند.

عضو شورای مرکزی طرح اندیشه تمدن ساز افزود: نحوه نظارت اساتید ناظر به این صورت است که ابتدا لینک و ساعت مباحثه مربوط به هر کلاس از دبیرخانه طرح در استان گرفته میشود و در اختیار ناظران قرار داده میشود و دفتر نهاد استانی و یا دبیرخانه ناظرها را به گروههای مباحثاتی استادان معرفی میکنند و سپس ناظر مربوطه که خود یکی از اساتید موفق در اجرای دوره بوده در ساعت مقرر وارد کلاس میشود و از اساتید عضو گروه تقدیر و تشکر میکند و سعی میکند که تجربیات دیگر گروهها را در اختیار این گروه بگذارد. به همین جهت اولین اقدام ناظر هنگام ورود به کلاس مجازی، خداقوت گفتن و تقدیر از کار ارزشمند اعضای آن گروه است.

مسئول شبکه ناظران طرح گفت: هدف از نظارت اساسا کار سلبی و مچ گیرانه نیست؛ بلکه هدف کار اثباتی و تشویق و ترغیب اساتید و ایجاد انگیزه در اساتید برای استمرار این کار معرفتی است. به همین دلیل غالب گروهها از نظارت استقبال کرده اند و سرکشی ناظران را نوعی ارزش گذاری از طرف نهاد نسبت به کار فرهنگی اساتید دانشگاه تلقی میکنند و خواهان سرکشی دوباره ناظران از گروههای مباحثاتی هستند.

وی افزود: شبکه ناظران طرح با حضور مداوم خود در گروههای مباحثاتی تاثیر شگرفی در استمرار طرح داشته اند و انتقال تجربه از طرف استاد به استاد در شبکه ناظران به خوبی اتفاق افتاده است.

در این جلسه سرشبکه های استانهای مختلف هر کدام گزارشی از استانهای مربوطه ارائه کردند. خانم دکتر منصوره السادات خاتمی، خانم دکتر شهلا رضایی، خانم دکتر معصومه نوری، خانم دکتر ذکرا سرابی و خانم دکتر آزاده مرادآبادی از تعداد گروههای استان خود و کیفیت مباحثات و تعداد تقریبی نظارت در این استانها گزارش دادند.

در ابتدای جلسه مزبور حجت الاسلام شریفی دوست مسئول طرح اندیشه تمدن ساز، ضمن تشکر ویژه از اعضای شبکه ناظران گفت: شبکه ناظران و معاضدان طرح، اثربخش ترین و جهادی ترین بخش طرح اندیشه تمدن ساز بوده است و در این شبکه تعداد قابل توجهی از اعضای هیات علمی دانشگاهها باعث پویایی و بالندگی طرح شده اند.

وی اضافه کرد: تاکنون بیشترین نقش را در تجدید روحیه اساتید عضو گروههای مباحثاتی همین شبکه پربرکت ناظران داشته و عامل مهمی در استمرار این طرح معرفتی بوده است.

کلمات کلیدی

تصاویر