حجت الاسلام مهاجرنیا تبیین کرد:

سناریوی وفاداری به میثاق ها، در آینده مطلوب انقلاب اسلامی

رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر گفت: سوره مائده در قرآن کریم، بهترین سناریوی آینده مطلوب انقلاب را ترسیم کرده است. برای وفاداری به میثاق ها، مبانی نظری، ولایت الهی، تدبیر و سامان دهی امت سازی و تمدن پردازی تراز انقلاب اسلامی، این سوره قابل استفاده است.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، سیزدهمین نشست از هشتمین دورۀ کرسی‌های آزاداندیشی با عنوان «آینده پژوهی انقلاب اسلامی» به همت مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم و اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی در دانشگاه طلوع مهر قم به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

حجت الاسلام محسن مهاجرنیا در این نشست در ادامه مبانی توحید، وحی، نبوت و رسالت برای آینده انقلاب اسلامی، به آیات قرآن اشاره کرد و گفت: فلسفه رسالت و وحی برای هدایت انسان ها، تقویت عقل و آگاهی بخشی، اقامه حجّت، ایجاد انگیزش ایمانی و غفلت زدایی در مسیر آینده سازی است.

وی افزود: انبیاء آمده اند تا برای انسان‌ها انگیزش ایمانی ایجاد ‌کنند. به انبیاء فرمودند که «قلْ إنّما أنْذرکمْ بالْوحْی»، من آمده‌ام از طریق وحی و از طریق پیام الهی به شما بشارت بدهم، شما را از عاقبت سوء بترسانم. اینکه قیامتی هست، اینکه بهشتی هست، هم بشارت و هم تنذیر. «و أوحی إلیّ هذا الْقرْآن لأنْذرکمْ به»‏، به وسیله این قرآن شما را هدایت کنم و آینده شما را بسازم.

استاد حوزه و دانشگاه گفت: انبیاء آمده‌اند به انسان علم بیاموزند. فقط نیامده‌اند ایمان ایجاد کنند. آگاهی و علم و فهم و شعور هم برای انسان‌ها ایجاد کنند. «علّمکمْ ما لمْ تکونوا تعْلمون»، چیزهایی به شما یاد بدهند که نه تنها نمی‌دانستید، بلکه امکان دانستن آنها را هم نداشتید.

استاد فلسفه سیاسی حوزه و دانشگاه سپس گفت: انقلاب اسلامی از طریق وحی، باید پنج نوع رابطۀ خود را ترسیم کند. ۱. رابطۀ انقلاب با خودش؛ بالاخره انقلاب مسائلی دارد که باید اینها را حل کند. ضعف‌ها و قوت‌هایش، بحران ها، چالش ها، آسیب ها و تعادل و بی نظمی های درونی خودش را باید سامان بدهد. ۲. رابطۀ انقلاب با افراد، شهروندان، رابطه با جامعه، در همه عرصه های فرهنگی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی باید برنامه ریزی شود. ۳. رابطۀ‌ انقلاب با طبیعت؛ رابطه با محیط زیست، با بیرون، این رابطه یک سری وظایف ایجاد می کند. ۴. رابطۀ انقلاب با خدا؛ حفظ پیوند شالوده های قانونی و بنیادهای معرفتی و نهادهای ارزشی انقلاب با وحی و رسالت و امامت یکی از روابط هویتی انقلاب است. ۵. رابطۀ‌ انقلاب با محیط بین المللی؛ با بیرون از جامعه اسلامی، با کشورهای دیگر، با نظام بین‌الملل، روابطی دارد که باید از طریق وحی و رسالت آنها را بسازد.

استاد مهاجرنیا در ادامه گفت: مبانی ششگانه ای که در اصل دوم قانون اساسی آمده است، یعنی اصول دین به اضافه کرامت انسان، اینها بسیار اساسی هستند. اینها گرانیگاه قانون اساسی و نظام اسلامی است. دال مرکزی قانون اساسی هستند که اگر اینها باشند، بقیه نظام هم می‌تواند باشد، اگر اینها نباشند یعنی هویت انقلاب مخدوش شده است. اینها اصل هستند و هر گونه آینده سازی باید بر اساس آنها باشد.

رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهرگفت: سوره مائده در قرآن کریم، بهترین سناریوی آینده مطلوب انقلاب را ترسیم کرده است. برای وفاداری به میثاق ها، مبانی نظری، ولایت الهی، تدبیر و سامان دهی امت سازی و تمدن پردازی تراز انقلاب اسلامی، این سوره قابل استفاده است.

وی افزود: در آیه اول می فرماید، «یا أیّها الّذین آمنوا أوْفوا بالْعقود»، ای مؤمنان شما با خدا و با اولیاء الهی و با انقلاب اسلامی، عهد و پیمان و میثاقی بستید. روی عهد و پیمان‌تان بایستید. ایمان و عبودیت شما با خدا، عقد بندگی شما در«عهدالست»است. خداوند فرمود«الست بربّکم»؛ انسان ها ، جواب دادند« قالوا بلی» این عهد و پیمان عبد با ربّ است.

استاد مهاجرنیا در ادامه فزود: و می فرماید: براساس همین معاهده ما با رسولان الهی عهد بستیم« ربّنا إنّنا سمعْنا منادیًا ینادی للْإیمان أنْ آمنوا بربّکمْ فآمنّا ربّنا»و دعوتشان را اجابت کردیم و از خداوند خواستیم که او هم به عهدش وفا کند « ربّنا وآتنا ما وعدْتنا على رسلک»، بر اساس همان معاهده الهی ما با انقلاب اسلامی هم پیمانی بستیم و این همان عهدی است که امام راحل هم فرمود : «من با خدای خود پیمان بسته‏ ام که رضای او را بر رضای مردم و دوستان مقدم دارم؛ اگر تمام جهان علیه من قیام کنند، دست از حق و حقیقت برنمی‏دارم. من بعد از خدا با مردم خوب و شریف و نجیب پیمان بسته‏ ام که واقعیات را در موقع مناسبش با آنها در میان گذارم.»

استاد حوزه و دانشگاه سپس گفت: مهمترین عنصر در رابطه میان یک نظام و انقلاب با مردمش،«وفاداری» است. تا زمانی که این وفاداری‌ها به انقلاب برقرار است، شهروندی و شهریاری پابرجا است و زمانی که این وفاداری میان مردم و نظام، میان مردم و رهبران نظام، میان مردم و ساختارهای نظام قطع شود، یعنی این نظام برقاعده خویش نیست . بنابراین تداوم و اقتدار نظام اسلامی بر اساس «وفاداری مردم» است.

حجت الاسلام مهاجرنیا افزود: دستور به ایستادن بر عهد «أوْفوا بالْعقود»، برای ساختن آینده است. ما نسبت به گذشته تکلیفی نداریم. دستور به وفاداری برای بعد از پیامبر(ص) است. وفادار به اصل اسلام، به کمال اسلام«الْیوْم أکْملْت لکمْ دینکم»، به اتمام نعمت، وفاداری به علی بن ابیطالب(ع) به عنوان جانشین پیامبر(ص)، با اینها است که خداوند سند نهایی اسلام را امضاء می کند و می فرماید:«رضیت لکم الاسلام»، این سند آینده سازی و تمدن سازی شماست.

مهاجرنیا افزود: در آیه هشت این سوره می‌فرماید: «یا أیّها الّذین آمنوا کونوا قوّامین للّه شهداء بالْقسْط» شما با ما یک عهدنامه عدالت هم بسته‌اید. علاوه بر جامعیت دین و عهد و پیمانی که ما با خدا داریم، می‌فرماید شما بر اساس عدالت و قسط هم یک عهد و پیمانی با ما دارید. در اصل دوم قانون اساسی هم تصریح شده که جمهوری اسلامی حکومتی است بر اساس ایمان به قسط و عدل الهی.

استاد مهاجرنیا افزود: در آیه ۳۵ به زیبایی راجع به آینده‌ نگاری می فرماید: «یا أیّها الّذین آمنوا اتّقوا اللّه و ابْتغوا إلیْه الْوسیله»، ای کسانی که ایمان آوردید، ما با شما عهد و پیمان بستیم که شما وفادار بمانید. وقتی که وفادار می‌مانید، وسیله و همه ابزار و امکانات اینها را هم به خدمت بگیرید برای ساختن آینده. «و ابْتغوا إلیْه الْوسیلة»؛ وسیله چیست؟ وسیله در آیات بعدی علی بن ابی‌طالب(ع) و ائمه اطهار(ع) و وحی و رسالت است. حتماً این تمسک و ابتغاءالوسیله برای ساختن آینده است نه برای ساختن گذشته.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: در ادامه سوره می‌فرماید؛ ما به انبیای گذشته، به مردم گذشته، به مؤمنان گذشته گفتیم که اگرطبق تورات و انجیل عمل نکنید، از جاده منحرف می شوید. آینده از دستتان می رود. نمی‌توانید مسلط بر آینده شوید. آینده در دست خداست«له ملک السموات و الارض». او مالک است. اگر شما در چارچوب الهی قرار نگیرید، آینده دیگر مال شما نیست و شما گمراه هستید گمراه یعنی کسی که مسیر رو به جلوی خود را گم کرده است.

وی ادامه داد: سوره مائده اگر آخرین سوره مدنی باشد، به پیامبر(ص) که نزدیک پایان عمرش هست، می‌گوید آینده را بساز! در آیه ۵۴ می‌فرماید مسلمان‌ها، آگرآینده را نسازید، فکر می‌کنید خدا رها می‌کند؟ خدا ساکت می‌نشیند؟ «منْ یرْتدّ منْکمْ عنْ دینه فسوْف یأْتی اللّه بقوْمٍ یحبّهمْ و یحبّونه»، ای مسلمان‌های صدر اسلام اگر شما نسازید، شما آینده را نگیرید و زمینه را برای آینده نگاری و دور‌اندیشی فراهم نکنید، خدا خودش وارد عمل می‌شود. خداوند یک قومی را می‌آورد که آنها آینده را می‌سازند. آنها سازندگان آینده هستند و خدا آنها را دوست دارد و هم آنها خدا را دوست دارند. طبق روایات پیامبر (ص) آن قوم را ایل و تبار سلمان فارسی(ع) معرفی کردند.

وی افزود: ۱۴۰۰ سال پیش پیامبر(ص) وعده داد که آینده‌ای این چنین ساخته می‌شود و انقلاب اسلامی تاکنون مصداق برجسته آن وعده است. ادعای انقلاب این بود که بر اساس وحی و قرآن و رسالت و امامت و ولایت، همان مسیر رسالت را ادامه داد.آیه بعد راه آن را هم نشان می‌دهد. می‌گوید اگر خواستید آینده را بسازید، باید زیر چتر ولایت الله، ولایت النبی(ص) و ولایت علی بن ابی‌طالب(ع) قرار بگیرید و افتخار انقلاب اسلامی این است که پیرو امیرالمؤمنین(ع) است.

مهاجرنیا افزود: سوره مائده بعدازطی مراحل آینده سازی درآیه ۵۶ به جریان «حزب الله» می رسد و می فرماید: «و منْ یتولّ اللّه و رسوله و الّذین آمنوا فإنّ حزْب اللّه هم الْغالبون»‏، کسانی که زیر چتر ولایت الله، ولایت النبی و ولایت فقیه در عصر غیبت بیایند، اینها می‌شوند حزب الله و جریان برحق حزب الله غالب است. این وعده الهی است. این آینده نگاری قطعی است. قطعاً بدانید خدا امضاء کرده است که حزب الله باید پیروز تاریخ شود. این دیگر آینده های بدیل محتمل و غیرممکن و غیرقطعی نیست.

وی با اشاره به شرایط موجود در کشور گفت: امروز مردم و حزب الله از مسئولان نظام مطالبه اسلام و عدالت و حق و کارآمدی دین را دارند. مردم طلبکارند، چون به تعبیر امام راحل ولی نعمت انقلابند. ناراحتی مردم از شرایط موجود برای این است که به مقررات اسلامی خوب عمل نمی شود. مردم عدالت علی(ع) را می‌خواهند. مردم نمی‌گویند ما دین را نمی‌خواهیم. نمی‌گویند ما امام و انقلاب و روحانیت را نمی‌خواهیم، می‌گویند به اسلام عمل کنید.

استاد مهاجرنیا در پایان افزود: مقام معظم رهبری هم در سالگرد امام راحل همین را اشاره کردند که «مردم از روحانیت و انقلاب و دین و خدا و پیغمبر رویگردان نشده‌اند. مردم اگر هم حرفی می‌زنند، مطالبه ای دارند و ناراحت هستند در واقع به خاطر این است که به اسلام عمل نمی‌شود. به عدالت عمل نمی‌شود. مطالبه‌شان این است». مردم این را می‌خواهند و حق هم دارند. انتظار هم ندارند یک کشور تراز انقلاب اسلامی دچار این همه مشکلات باشد.