در دانشگاه علوم پزشکی مازندران صورت گرفت:

جلسه توجیهی و هماهنگی اجرای طرح رویداد آینده روشن در دانشگاه

حجت الاسلام دکتر سید حسین حسینی کارنامی گفت: دانشجویان به خصوص نخبگان برای رسیدن به هدف اصلی خود که همان تحصیل علم و دانش است غافل نشوند.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، در راستای اجرای طرح "رویداد آینده روشن" و برگزاری گردهمایی رتبه های برتر کنکور سال ۱۳۹۹ از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در مشهد مقدس، اولین جلسه توجیهی و هماهنگی برگزار شد.

در این جلسه که حجت الاسلام دکتر سید حسین حسینی کارنامی مسئول نهاد رهبری، دکتر گدازنده معاون آموزشی،دکتر حق شناس معاون دانشجویی فرهنگی و خانم جعفری مسئول واحد خواهران نهاد رهبری و جمعی از دانشجویان برتر و نخبه دانشگاه حضور داشتند، حجت الاسلام دکتر حسینی ضمن خوشامد گویی به حضار و تبریک به دانشجویان و تسلیت ایام، در خصوص اهداف و برنامه ها ی طرح مذکور توضیحاتی بیان داشتند.

وی در ادامه به اثرات مثبت و ویژگی‌های خوب ‌و نیز آسیب ها خطرات و لغزش هایی که در فضای دانشگاه‌ها و خوابگاهها در کمین دانشجویان است اشاره کرد و تاکید کرد دانشجویان به خصوص نخبگان از خود مراقبت کنند و حواسشان جمع باشد تا از هدف اصلی خود که همان تحصیل علم و دانش است غافل نشوند.

دکتر گدازنده و دکتر حق شناس در خصوص ویژگی‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران و امتیاز برخورداری از اساتید برجسته ، و در رده ۱۰ دانشگاه برتر کشور ماندن ، جذب زیاد نیروی متخصص و توانمند در دانشگاه، برخورداری از امکانات مطالبی را ارائه داشتند و تاکید کردند در کنار امر تحصیل به سایر جنبه های انسانی از جمله اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی و دینی هم پرداخته شود و از فرصت ها به نحو احسن استفاده شود.

کلمات کلیدی