در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌گردد:

تجلیل از مقام علمی مرحوم علامه حسن زاده آملی

پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری گروه فلسفه و حکمت دانشکده الهیات، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی، سازمان تبلیغات اسلامی، مجمع عالی حکمت و موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی برگزار می‌کند.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری گروه فلسفه و حکمت دانشکده الهیات و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی و سازمان تبلیغات اسلامی و مجمع عالی حکمت و موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی برگزار می کند.

تجلیل از مقام علمی مرحوم علامه حسن زاده آملی زمان :

دوشنبه و چهارشنبه ۱۹ و ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۹ لغایت ۲۱ لینک ورود به جلسه : http://vroom.um.ac.ir/ishm