حجت الاسلام شاطرى:

برای ساختن دانشگاه مطلوب، فهم پیچیدگی سازمان دانشگاه امری اساسی است

حجت الاسلام شاطرى در نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی قم گفت : اکتفا به مأموریت انتقال دانش توسط دانشگاه ،نمی تواند به تنهایی باعث پیشرفت جامعه گردد و تولید و کاربست علم و حلّال مسائل جوامع بودن نیز از مأموریتهای اصلی و اصیل نهاد علم و دانشگاه است.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، اولین نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی قم در سال ۱۴۰۱ ، با موضوع دانشگاه تمدن ساز روز گذشته با حضور مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه و اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم در سالن امام علی(ع) ستاد دانشگاه برگزار شد.

حجت الاسلام دکتر شاطرى دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه ها ،به عنوان سخنران این نشست، با اشاره به موضوع مهم رسالت دانشگاه در احیای تمدن اسلامی گفت: برای ساختن دانشگاه مطلوب، فهم پیچیدگی سازمان دانشگاه امری اساسی است و باید توجه داشت که پیچیدگی دانشگاه ناشی از کارکردهای متنوع آن است و واقعیت های اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، سیاسی و... در سطح محلی، ملی و بین المللی انتظارات متفاوتی را از آموزش عالی دارند.در نتیجه مطالبات از دانشگاه دیگر فقط به آموزش صرف اختصاص ندارد بلکه پاسخگویی مناسب به تقاضاهای متنوع فرد در جامعه را نشانه گرفته است.

وی با اشاره بر تعریفی که از دانشگاه در قانون آمده است، گفت: طبق ماده یک قانون تأسیس دانشگاه، به موسسه ای که تعلیم درجات عالیه علوم و فنون و ادبیات و فلسفه و هنر را برعهده دارد دانشگاه اطلاق می شود اما نکته مهمی که مطرح است این است که اکتفا به مأموریت انتقال دانش نمی تواند باعث پیشرفت جامعه گردد.تولید و کاربست علم و حلّال مسائل جوامع بودن نیز از مأموریتهای اصلی و اصیل نهاد علم است.

دکتر شاطری در ادامه صحبت های خود گفت: راه نجات و برون رفت از علم منجمد و نیل به علم نافع و کارآمد، رویکرد تولید ،رویکرد اجتناب از تقلید و اقتباس محض (در عین احترام به یافته های علمی عقل بشر) و ‌(قاعده هنری شاگردی و ضرورت آموختن از عالم و لو در سرزمین چین) عزم بر اکتشاف و تولید علم است و متعاقب آن بکار بستن علوم در ظرف مطالعات و تفکر بین رشته ای چشمه زاینده علم نافع و رافع مشکلات و حلّال مسائل جامعه نوین و انسان معاصر است.

تصاویر