در دانشگاه پیام نور استان هرمزگان صورت گرفت:

بازدید حجت اسلام حسین کرتی خورگو از مناطق زلزله زده فین هرمزگان

حجت اسلام حسین کرتی خورگو مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان هرمزگان از مناطق زلزله زده فین هرمزگان بازدید کرد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت اسلام حسین کرتی خورگو مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه پیام نور هرمزگان با حضور در دانشگاه پیام‌نور فین با ریاست دانشگاه دیدار و در جریان وضعیت دانشگاه قرار گرفت.

در این جلسه علاوه بر بررسی مشکلات دانشگاه بازدیدی از محل دانشگاه پیام نور و نیز محل احداث دانشگاه و خسارات وارده بر آن نیز به عمل آمد.

در ادامه این بازدید دیدار با دانشجویان آسیب دیده از زلزله و دلجویی از آسیب دیدگان انجام و به مسائل و دغدغه های دانشجویان در مناطق فین، رضوان و لاور صورت گرفت.

درخواست عمده دانشجویان حل مشکل شهریه آنها و تأمین کتب درسی بود که مقرر شد بر اساس رایزنی با ریاست دانشگاه پس از بررسی های لازم به دانشجویان آسیب دیده تسهیلات دانشجویی اعطاء گردد و نهایت همکاری برای حل مسائل مالی دانشجویان در نظر گرفته شود.

همچنین در این بازدید از محل کمک های مالی کارکنان، اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه بسته های مواسات و همدلی تهیه و در بین دانشجویان آسیب دیده دانشگاه پیام نور فین توزیع گردید.

کلمات کلیدی

تصاویر