بسمه تعالی

نگاهی کوتاه   به  نحوه تشکیل و فعالیت‌های شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشورنظر به انجام فعالیت‌ها و امور متعدد قرآن وعترت در دانشگاهها توسط نهادها و سازمان‌های دانشگاهی مختلف در سالهای اخیر، لزوم هماهنگی و انسجام در فعالیت‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود و گرچه هماهنگی‌هایی در امور مسابقات بین چند نهاد دانشگاهی توسط جهاد دانشگاهی انجام می‌گرفت اما لزوم هماهنگی و انسجام در کلیه امور و فعالیت‌های قرآن و عترت ضروری به نظر می‌رسید.
بدین منظور با شروع بکار مجمع مشورتی کارشناسان قرآن و عترت دانشگاهها به پیشنهاد سازمان بسیج دانشجویی در سال 1381 با حضور نمایندگان و کارشناسان قرآنی ده نهاد دانشگاهی فعال در عرصه قرآن و عترت دانشگاهها زیرنظر کمیته قرآن دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، قدم‌های اولیه در این زمینه در سطح کارشناسان و مسئولان فعالیت‌های قرآن و عترت برداشته شد.
با توجه به تشکیل 92 جلسه و ارائه طرح ‌ها و پیشنهادات و نظرات مشورتی متعدد توسط اعضای مجمع مشورتی در جهت هماهنگی و ان  سجام فعالیت‌های قرآن و عترت دانشگاهها، بدلیل عدم هماهنگی بین مدیران ارشد نهادهای دانشگاهی برای پیگیری وانجام فعالیت‌های قرآن و عترت پیشنهادی و مشورتی، طرح و نظرات ارائه شده به نتیجه کامل و مطلوب نمی‌رسید و هر مدیر دانشگاهی بنابر تشخیص و سلیقه خود اقدام به اجرای طرح و برنامه قرآن پیشنهادی می‌نمود .بدین منظور اعضای مجمع مشورتی تصمیم به بررسی و ارائه طرحی با حضور مدیران ارشد نهادهای دانشگاهی به شورای عالی انقلاب فرهنگی در جهت هماهنگی و انسجام فعالیت‌های قرآن و عترت در دانشگاهها نمود که پس از پیشنهاد و پیگیری طرح اولیه و همکاری کمیته قرآن دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جشنواره‌ها و مسابقات قرآن و عترت دانشگاهها و شورای اسلامی شدن دانشگاهها، طرح تشکیل شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآنی دانشگاهها، در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و در تاریخ 6/10/1384 تصویب و در تاریخ 1/11/84 به رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها برای اجرا ابلاغ شد به موجب تبصره 5 آئین‌نامه ابلاغی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها آئین‌نامه اجرایی پیشنهادی شورا را تدوین نمود.
پس از تدوین اولیه آئین‌نامه اجرایی با دعوت رسمی از اعضای شورا اولین جلسه شورا در تاریخ 23/2/85 تشکیل گردید.
در پنج‌ جلسه اول آئین‌نامه اجرایی پیشنهادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در جلسه پنجم در تاریخ 10/4/85 به تصویب نهایی اعضا رسید پس از تصویب آئین‌نامه اجرایی شورا، این شورا تاکنون توانسته است با برگزاری بیش از شصت و شش جلسه دیگر به بحث و بررسی موضوعات مختلف دیگری در خصوص فعالیت‌های قرآن و عترت دانشگاهها که در ذیل به اهم موضوعات مورد بررسی در جلسات شورا اشاره شود:


1-    برگزار شصت و شش جلسه شورای هماهنگی که اهمّ مصوبات و فعالیت‌های شورا از قرار ذیل است:
-    تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی شورا
-    تدوین و تصویب اصول و سیاست‌های حاکم بر فعالیت‌ها
-    تدوین شیوه‌نامه نظارت بر فعالیت‌ها
-    بررسی پیش‌نویس تصویب برگزاری جشنواره و مسابقات سراسری ملّی و بین‌المللی
-    بررسی نحوة‌ تشکیل کارگروه تخصصی شورا
-    بررسی فعالیت‌های قرآن و عترت درون تشکیلاتی، سازمان‌ها و فعالیت‌های عضو شورا
-    بررسی نحوة برگزاری بخش دانشگاهی در نمایشگاه بین‌المللی قرآن
-    بررسی ضوابط طرح «نهضت قرآن‌آموزی در دانشگاهها»
-    بررسی نحوة ادامه فعالیت مجمع مشورتی کارشناسان قرآن و عترت دانشگاهها
-    بررسی نحوة برگزاری ده دوره جشنواره ملی قرآن دانشجویان
-    مشارکت در برگزاری نمایشگاه بین‌المللی قرآن (بخش دانشگاهی) از دوره پانزدهم تاکنون

2-    نام‌گذاری هفته قرآن در دانشگاهها از 18 تا 24 آبان‌ماه و اعلام برنامه‌های هفته قرآن و مشارکت اعضاء در برنامه‌های نکوداشت هفته قرآن
3-    نامگذاری روز «مهدویت، دانشگاه و انتظار» و اعلام برنامه‌های این روز در دانشگاهها و مشارکت اعضاء در برنامه‌های روز «مهدویت»
4-    راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای هماهنگی به آدرس: www.shafaq.nahad.ir، جهت هماهنگی بیشتر بین اعضاء و اطلاع‌رسانی مناسب‌تر در خصوص مصوبات شورا
5-    نظارت بر حسن اجرای جشنواره‌های ملی قرآن کریم
6-    تشکیل کارگروه نظارت بر جشنواره‌های قرآنی دانشگاهها
7-    تشکیل کارگروه محتوایی جهت تحول در حوزة آزمون‌های مفاهیم و تفسیر جشنواره ملّی قرآن
8-    تشکیل کارگروه ایده پردازی قرآنی دانشگاهها
9-    تهیه و پیشنهاد طرح نهضت قرآن شناسی و تدبر ( نهضت تفسیر) لازم به ذکر است در قالب این طرح، بیش از هشتاد طرح به همراه تقسیم کار پیشنهادی به دستگاه‌ها ابلاغ شده که پس از تصویب، طی زمانبندی 5 ساله، به اجرا گزارده می‌شود.
10-    شرکت در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم طی سالهای گذشته
11-    تهیه و پیشنهاد طرح تشکیل سامانه گزارشگیری و آمار فعالیتهای قرآنی دانشگاهها
تصویب ‌نامة تشکیل شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآنی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
مصوب جلسه 575 مورخ 6/10/84 شورای عالی انقلاب فرهنگی

* ماده واحده: به منظور سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فعالیت‌های مرتبط با علوم قرآنی و حدیث و همچنین نظارت بر جشنواره‌ها و مسابقات سراسری، ملی و بین‌المللی قرآن و عترت در دانشگهها و مراکز آموزش عالی کشور (شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآنی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی» تشکیل می‌شود:

▪️ اعضای شورا عبارتند از:
1.    رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها (رئیس شورا)
2.    معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها (دبیر شورا)
3.    معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده تام‌الاختیار وزیر
4.    معاون فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام‌الاختیار وزیر
5.    معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی یا نماینده تام‌الاختیار رئیس جهاد دانشگاهی
6.    معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار رئیس دانشگاه
7.    نماینده تام‌الاختیار وزارت آموزش و پرورش
8.    رئیس سازمان بسیج دانشجویی
9.    رئیس مرکز فعالیت‌های قرآنی دانشجویان کشور جهاد دانشگاهی
10.    نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه