لیست اخبار صفحه :10
رونمایی از کتاب "مدیریت فرهنگی دانشگاه"
با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر رستمی صورت گرفت:

رونمایی از کتاب "مدیریت فرهنگی دانشگاه"

رونمایی از کتاب "مدیریت فرهنگی دانشگاه" نوشته حجت الاسلام محمد مهدی صالحی و حجت الاسلام محمد طلابیگی با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.