1 مورد یافت شد

همایش ملی اربعین با عنوان اعتلای نهضت حسینی و تحقق تمدن نوین اسلامی

http://www.nahad.ir/اخبار/همایش-ملی-اربعین-با-عنوان-اعتلای-نهضت-حسینی-و-تحقق-تمدن-نوین-اسلامی

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می‌کند: همایش ملی اربعین با عنوان اعتلای نهضت حسینی و تحقق تمدن نوین اسلامی 99/06/17- 13:48 زمان مطالعه : همایش ملی اربعین با عنوان اعتلای نهضت حسینی و...