2 مورد یافت شد

نوع دوستی و دلسوزی برای یکدیگر در فریضه امر به معروف و نهی از منکر بروز و ظهور دارد

http://www.nahad.ir/دفاتر/نوع-دوستی-و-دلسوزی-برای-یکدیگر-در-فریضه-امر-به-معروف-و-نهی-از-منکر-بروز-و-ظهور-دارد

نمازگزاران دانشگاه ضمن تبین ضرورت و جایگاه مسائل اعتقادی بویژه نماز گفت: دستگیری دیگران و کمک به ارتقا دانش دینی و اعتقادی آنان جزء وظایف مومنان می باشد، یکی از کارکرد فریضه امر به معروف و نهی از منکر همنوع دوستی، دگر دوستی و دلسوزی برای دیگران است و...

جامعه دانشگاهی باید فرهنگساز اقامه نماز باشد

http://www.nahad.ir/آرشیو-کل-اخبار/جامعه-دانشگاهی-باید-فرهنگساز-اقامه-نماز-باشد

نماز باشد 99/04/09- 08:13 زمان مطالعه : مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان اردبیل گفت: فرهنگ‌سازی مفاهیم اقامه نماز جماعت در دانشگاه‌ها، یک ضرورت است....