3 مورد یافت شد

استمرار اجرای برنامه‌های فرهنگی در فضای مجازی در سال جدید

http://www.nahad.ir/اخبار/استمرار-اجرای-برنامه‌های-فرهنگی-در-فضای-مجازی-در-سال-جدید

فضای مجازی در سال جدید 1400/01/14- 09:11 زمان مطالعه : معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: در صورتی که آموزش های مجازی ادامه پیدا کند، برنامه های...

استادان برای آموزش در فضای مجازی برنامه‌ریزی کنند

http://www.nahad.ir/اخبار/استادان-برای-آموزش-در-فضای-مجازی-برنامه‌ریزی-کنند

فضای مجازی برنامه‌ریزی کنند 1399/06/16- 09:04 زمان مطالعه : مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: استادان طوری مشکلات آموزش در فضای مجازی را شناسایی و برای...

فضای مجازی بی‌قانون موجب اعتیاد رسانه‌ای می‌شود

http://www.nahad.ir/اخبار/فضای-مجازی-بی‌قانون-موجب-اعتیاد-رسانه‌ای-می‌شود

فضای مجازی بی‌قانون موجب اعتیاد رسانه‌ای می‌شود 1399/05/29- 08:17 زمان مطالعه : معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان) گفت:‌ اگر استفاده از...