1 مورد یافت شد

حوزه علمیه

http://www.nahad.ir/اخبار/ظرفیت-پذیرش-حوزه‌های-علمیه-خواهران-استان-تهران-در-سطوح-2،-3-و-4-را-تشریح-کرد

خانم زهره تمیزکار: ظرفیت پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران استان تهران در سطوح 2، 3 و 4 را تشریح کرد 1400/01/18- 15:06 زمان مطالعه : رئیس اداره سنجش و پذیرش عمومی حوزه‌های علمیه...