حجت الاسلام هاشمی مدير مرکز ازدواج و خانواده:

ويژگی‌های مخاطب امروز ما در دانشگاه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد

حجت الاسلام هاشمی مدير مرکز ازدواج و خانواده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: ويژگيهاي مخاطب امروز ما در دانشگاه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد ضمن اینکه باید توجه داشت که تغييرات نسلی ما بالا رفته است.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت الاسلام هاشمي مدير مرکز ازدواج و خانواده این نهاد در جلسه هم اندیشی اساتيد دانشگاه‌های تهران گفت: استادان ما ارزش بالايی در جامعه دارند جا دارد ما همه خود را خادم استادان بدانيم.

حجت الاسلام هاشمی در این جلسه یادآور شد: طبيعتا دغدغه‌هايی كه در نظام جمهوري اسلامي ايران وجود دارد متعدد است. بخشي از اين دغدغه‌ها با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بحث خانواده، جمعيت و ازدواج است بخشی ديگر نيز بحث پايايی و قوام خانواده‌ها و تربيت نسل اثرگذار و ثمر بخش است از آنجا كه در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها بر همين اساس مديريت جديدي به نام ازدواج و خانواده تشكيل شده است و براي سياست‌گذاری و طراحی راهبردها در اين بخش و برنامه‌های عملياتی دست نياز به سمت استادان بزرگوار دراز كرده‌ايم. تا از تجربيات و اندوخته‌هاي علمي استفاده كنيم.

وی بیان کرد: در محيط‌هاي دانشگاهی چندين نکته وجود دارد يكی بحث چگونگی پرداختن به موضوع خانواده است که يكی از بزرگترين سرمايه‌ها در دانشگاه‌ها، اساتيد ما هستند.

حجت الاسلام هاشمی خاطرنشان کرد: موضوع بعدي بحث موانع ازدواج است. موانع، مي‌تواند فرهنگي، كاركردي، اقتصادي، ذهني و روانشناختي باشد. ويژگيهاي مخاطب امروز ما در دانشگاه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد ضمن اینکه باید توجه داشت که تغييرات نسلی ما بالا رفته است.

مدير مرکز ازدواج و خانواده نهاد عنوان کرد:  نسل امسال ما با نسل پارسال متفاوت است. ما باید براي اين نسل چگونگی مواجهه در مفاهيم، موضوعات و دروس را داشته باشيم. نقد و بررسی خود متون آموزشي وجود دارد تحت عنوان كتاب‌هايی كه تدريس می شود بحث‌های مربوط به معرفت شناسی كه وجود دارد و ما الان به بحث‌های خانواده وازدواج می‌پردازيم. در بحث تشكيل، تحكيم و آن سرفصل اصلی ما اين است كه دانشجوی ما وقتی فارغ التحصيل می‌شود نگاهش به خانواده در دوران دانشجويی چگونه است. چقدر توانستيم او را در بعد مثبت حركت دهيم و رفتارهايش را به سمت تشكيل خانواده هدايت كنيم.

حجت الاسلام هاشمی افزود: آيا ساختارهای موجود در دانشگاه پاسخگوی دانشجو هست يا نيست. نوع ساخت مطالبی كه ارائه می‌شود به طور مثال خود كتاب رااز اول تا آخر اگر نگاه كنيم آيا ساختار مناسبی دارد؟ برای دانشجويی كه در طول يك الی دو ترم ۲۵ ساعت چه ساختاری برايش ايجاد می‌كند؟ آيا در محتواها بايد تجديد نظر شود؟ اصلا شكل ارائه اين درس بايد متفاوت از درس‌های ديگر باشد يا نه؟

مدير مرکز ازدواج و خانواده نهاد در پایان یک جمع بندی از نقطه نظرات اساتید حاظر در جلسه را عنوان کرد که به شرح ذیل می‌باشد.

۱-نگاره فرايندی به مخاطب از مدرسه تا دانشگاه در حيطه‎های رفتاری و بينشی
۲-پرهيز از سند نگاری
۳- طراحي راهكارهای عملياتی
۴- توجه به نقاط ضعف و قوت اساتيد گروه معارف
۵-تجديدنظر در محتوای درس دانش خانواده
۶- توجه به اصلاح بينش‌های دانشجويان
۷- بكارگيری حمايت‎های متفاوت از بحث ازدواج
۸- آموزش برخی مهارت‌های دانش محور براي اساتيد معارف
۹- توليد محتوای رسانه‌اي هدفمند و موثر، غني سازي درس دانش
۱۰- خانواده
۱۱- تجارب زيستی دانشجويان در مورد ازدواج
۱۲- ظرفيت روحانيون در مباحث خانواده
۱۳- نقش القائات منفی در تغيير ديد دانشجويان
۱۴- اصالت لذت فردی
۱۵- عدم وجود مدل برای سبك زندگي
۱۶- تقدم بخشي به تاليف نسبت به ترجمه
۱۷- فرهنگ ناسنجيده بيان آسيب ها و آمارها
۱۸- ايجاد مددكاري اجتماعی
۱۹- سخت شدن دسترس براي ازدواج
۲۰-عدم تناسب جنسيتی در فرايند كلی پذيرش دنشجو با مساله ازدواج
۲۱- عدم توليد محتوا در حيطه خانواده
۲۲- انتقال دغدغه كنكور به ارشد در پيك سن ازدواج
۲۳-ترس‎های روانی و ذهنی از طلاق عامل كندي ازدواج
۲۴-عدم توجه به تحكيم سالهای اول ازدواج
۲۵- بكارگيری ظرفيت‌های حمايتی

کلمات کلیدی