معاونت آموزشی نهاد اعلام کرد

مصوبات جدید مديريت امور دروس معارف اسلامی

در هفتمین كميسيون تخصصی محتوا و متن دروس معارف اسلامي مصوبات جدید مديريت امور دروس معارف اسلامیتصویب شد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ ها، در هفتمین کمیسیون تخصصی محتوا و متن دروس معارف اسلامی تصویب شد:

۱- سرفصل‌ های دارای اولویت دروس معارف مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید در جلسه آتی شورای معارف نهاد ابلاغ گردد.

۲- طرح خوانشی دوباره از انقلاب اسلامی در پرتو بیانیه گام دوم مطرح و مقرر گردید در جلسه آینده کمیسیون، مجددا توسط مجری طرح ارائه شود.

۳- مقرر گردید مطالب مربوط به « مهدویت و آینده جهان» ویژه تدریس درس اندیشه اسلامی ۲ در قالب دو جلسه با نظارت گروه‌ های علمی و به صورت کمک آموزشی تألیف شود.

۴- طرح ایده‌ های نوین آموزش مورد بررسی قرار گرفت.

۵- در مورد استفاده از اسناد لانه جاسوسی آمریکا در دروس معارف اسلامی مقرر گردید حدود ۱۰ ساعت  دوره‌ ­ های کوتاه مدت دانش افزایی در این موضوع برای اساتید معارف برگزار شود.

۶- مقرر گردید کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، تالیف مقام معظم رهبری، به عنوان یکی از منابع دروس اندیشه اسلامی در کنار سایر منابع معرفی و چند کتاب مرتبط با آن، تالیف دانشگاه امام صادق (ع) نیز مورد بررسی قرار گیرند.

کلمات کلیدی
نشریات
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
مدیریت در دانشگاه
اسلامی
فرهنگ در دانشگاه
اسلامی
نشریه
معارف
پرسمان
دانشجویی
مطالعات اسلامی
در حوزه سلامت
پیوندها