حجت الاسلام عیسی‌زاده:

این کارگروه عقل منفصل شورا در حوزه آموزش و پژوهش خواهد بود

معاون آموزشی نهاد گفت: این کارگروه به عنوان بازوی فکری و عقل منفصل شورای راهبردی نهاد در حوزه آموزش و پژوهش خواهد بود

 به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت الاسلام عیسی‌زاده معاون آموزشی نهاد در جلسه کارگروه آموزشی و پژوهشی شورای راهبردی نهاد، گفت: از ماموریت‌های اصلی این کارگروه، مشاوره‌ علمی  و پرداختن به مسائل ریشه‌ای و کاملا علمی و منطقی است. این کارگروه به عنوان بازوی فکری و عقل منفصل شورای راهبردی نهاد در حوزه آموزش و پژوهش خواهد بود. اما با توجه به محدودیت زمان و اولویت ما در خروجی محور بودن این جلسات بنا شد متوجه این نکته باشیم که بتوانیم در کوتاه ترین زمان،  محصول و خروجی داشته باشیم.

وی در ادامه افزود: جهت نوشتن راهبردهای جدید با توجه به اقتضائات روز نیز کمیته و کارگروهی تشکیل شده است اما در حال حاضر مأموریت ما در ذیل راهبردهای 15گانه موجود انجام خواهد شد. وقتی مسائل یک مجموعه  احصا شد، شاید نیاز باشد در ذیل مسائل، اقدامات جدیدی تعریف کنیم که منافاتی با تعریف اقدام جدید ندارد. بنابراین حرکت ما در دو مسیر اقدامات تعریف شده قبلی و تعریف اقدامات جدید خواهد بود.

معاون آموزشی با اشاره به بحث لزوم اولویت بندی مسائل، تصریح کرد: این مسائل باید با توجه به محدودیت زمانی اولویت بندی شوند زیرا امکان رسیدگی و توجه به همه مسائل به صورت هم عرض وجود نخواهد داشت. لذا این مسائل می‌بایست توسط مدیریت‌ها اولویت بندی شده و در ذیل مسائل دارای اولویت، اقدامات دارای اولویت هم تعریف شوند و در این جلسات مورد بحث قرار گیرند.

در ادامه نیز حجت الاسلام دکتر نورانی مدیر امور استادان گفت: اولین قدم در هر مدیریت احصای مشکلات و ارائه راه حل‌هاست تا از تحلیل رفتن نیروها و از دست رفتن زمان جلوگیری کنیم. این راه حل‌ها باید در اسرع وقت اجرایی شوند ، در مراحل بعدی می‌توانیم مسیرهای جدیدی را نیز بررسی کنیم.

کلمات کلیدی
نشریات
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
مدیریت در دانشگاه
اسلامی
فرهنگ در دانشگاه
اسلامی
نشریه
معارف
پرسمان
دانشجویی
مطالعات اسلامی
در حوزه سلامت
پیوندها