مدیریت امور دروس معارف اسلامی

آیین نامه نظارت و ارزیابی کتب دروس معارف اسلامی

آیین نامه نظارت و ارزیابی کتب دروس معارف اسلامی ابلاغ شد.

 

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، آیین نامه نظارت و ارزیابی کتب دروس معارف اسلامی، مصوب کمیسیون محتوا و متن دروس معارف اسلامی مورخ ۹۹/۰۱/۲۵، جهت اطلاع اساتید محترم دروس معارف ابلاغ گردید.

کلمات کلیدی

فایل ها

نشریات
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
مدیریت در دانشگاه
اسلامی
فرهنگ در دانشگاه
اسلامی
نشریه
معارف
پرسمان
دانشجویی
مطالعات اسلامی
در حوزه سلامت
پیوندها