حجت الاسلام موسوی:

نمی توان به استناد آیه لا اکراه مانع ترویج ارزش‌های یک جامعه در قالب آموزش و پرورش شد

حجت الاسلام موسوی در آیین آغاز طرح ضیافت اندیشه‌ی استادان دانشگاه ارومیه: نمی توان به استناد آیه لا اکراه مانع ترویج ارزش‌های یک جامعه در قالب آموزش و پرورش شد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت الاسلام موسوی معاون دفتر نهاد دانشگاه ارومیه در آیین آغاز طرح ضیافت اندیشه‌ی استادان گفت: آیه شریفه «لا اکراه فی الدین» یکی از آیات پربحث و استناد است، گاه به استناد این آیه در حیطه احکام، حکم وجوب حجاب در اجتماع، امر به معروف و نهی از منکر، حرمت شراب خواری و ممنوعیت روابط آزاد جنسی را مورد هجمه قرار می‌دهند و گاه در حیطه اعتقادات، حکفم ارتداد را خدشه دار می‌دانند اما باید دانست اسلام نظامی منظومه ای است لذا با استناد به یک آیه؛ نمیتوان حکم کلی استخراج نمود.

موسوی تاکید کرد: از سویی دیگر خدای آیه «لا اکراه» همان خدای آیه «حجاب و ارتداد» است و برای گذر از هزار توی زندگی، نمیتوان گوشه ای از نقشه دین را مؤمن بود و گوشه ای دیگر را منکر!

وی در ادامه افزود؛ در مورد معنی این آیه توجه به چند امر ضروری است:
۱- مثل انسان در دین مثل گیاه نیست! گیاه در مقابل نور و آب و خاک کافی نسبت به رشد خود اختیاری ندارد ولی انسان میتواند علیرغم وجود امکانات مسیر رشد را اختیار نکند! آیه لا اکراه في الدین ناظر به مرحله خلقت و فطرت انسان است، لا اکراه في الدین یعنی انسان ذاتاً مجبور خلق نشده است.

۲- انسان در حیطه شخصی خود از آزادی نسبی برخوردار است اما نسبت به حیطه اجتماعی، جهت انتظام نظام، باید تابعیت عملی داشته باشد. یک نظام اجتماعی ابتدا نسبت به قوانین فرهنگ سازی میکند اما در صورت تخطی، خاطی را مجبور به التزام عملی میکند. از اینرو آیه لا اکراه في الدین جنبه اجتماعی احکام را شامل نمی‌شود.

۳- نقطه تمایز جوامع به تمایز ارزش‎های آن جامعه است؛ چرا که محور شکل گیری یا انقلاب در یک جامعه، بر محور ارزش های مطلوب است. ارزش هایی که مورد پذیرش اکثریت نسبی آن جامعه است.

معاون نهاد دانشگاه ارومیه ادامه داد: انتظار مردم از حاکمیت نیز محفاظت بر آن ارزش ها ست، حاکمیت برای حفظ و انتقال ارزش ها از نسلی به نسل دیگر نیازمند آموزش و پرورش است.

حجت الاسلام موسوی در پایان گفت: نمی توان به استناد آیه لا اکراه مانع ترویج ارزش های یک جامعه در قالب آموزش و پرورش شد! چنین تفکری هم راستا با تفکرات آنارشیستی است که از رهایی در تربیت و طبیعت گرایی در آن، به رها شدگی در حاکمیت رسیدند! او در پایان افزود در شرایط کنونی همه دانشمندان از خود درمانی در زمینه ویروس بسیار کوچکی مثل کرونا منع می‌‎کنند؛ در همه امور چنین است و باید به متخصص آن مراجعه نمود. در زمینه شناخت دینی که برنامه جامع الهی است قطعاً باید از خود درمانی پرهیز نمود و به حکم عقل مراجعه به متخصص داشت.

کلمات کلیدی