حجت‌الاسلام واحدی‌زاده گفت:

قرآن کریم منتقد پژوهش‌های نامعتبر است

مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با استناد به آیات قرآن، انتقاد قرآن و آموزه‌های دینی از پژوهش های نامعتبر و بی ارزش را متذکر شد و تصریح نمود: یقینا رشد معنوی ،فکری و اخلاقی انسان در گرو فهم عمیق از آیات الهی امکان خواهد یافت

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت‌الاسلام واحدی‌زاده مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: یقینا رشد معنوی، فکری و اخلاقی انسان در گرو فهم عمیق از آیات الهی امکان خواهد یافت، آموزه‌های دینی و انبیاء الهی در بالا بردن دانش و سطح وجودی انسان نقش به سزایی داشته‌اند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با استناد به آیات قرآن، انتقاد قرآن و آموزه‌های دینی از پژوهش های نامعتبر و بی ارزش را متذکر شد و تصریح نمود: یقینا رشد معنوی، فکری و اخلاقی انسان در گرو فهم عمیق از آیات الهی امکان خواهد یافت و همچنان که متکفل کشف این آیات در حوزه وظیفۀ علمای دینی است، در طبیعت نیز با تمام گستردگی آن بر عهده شما اساتید بزرگوار می‌باشد.

حجت‌الاسلام واحدی‌زاده در ادامه گفت: دانشگاه باید به دنبال کشف اسرار و ارتباطات حاکم بر آیات الهی در همه هستی در طبیعیات و روابط انسانی باشد، مدیران محترم و اساتید دانشگاه باید برای حل مشکلات جامعه و ارتباط با صنعت برنامه‌ریزی کرده پژوهش و تحقیقات خود را در راستای علم نافع و رفع مشکلات مردم قرار دهند.

وی در پایان سخنان خود از زحمات استادان در زمینه رشد و ارتقای سطح علمی جامعه اسلامی تجلیل نموده و افزود: علم زمانی ارزشمند خواهد بود که پیروی از آن عظمت و خشیت الهی را به دنبال داشته باشد و این علم نجات‌دهنده انسان در دنیا و آخرت است.

تصاویر