از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران

طرح ضیافت اندیشه مجازی ویژه دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران برگزار می‌شود

طرح ضیافت اندیشه مجازی ویژه دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران با امکان تطبیق دروس معارف از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری این دانشگاه برگزار می‌شود.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، طرح ضیافت اندیشه مجازی ویژه دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران با امکان تطبیق دروس معارف از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری این دانشگاه برگزار می‌شود.
 
بر اساس این گزارش، شرکت در این دوره ضیافت اندیشه به‌صورت مجازی چهار واحد از دروس عمومی لحاظ می‌شود که دانشجویان می‌توانند برای پیش‌ثبت نام اطلاعات مربوط به نام و نام خانوادگی، شماره تماس، شماره دانشجویی، نام دانشکده و رشته تحصیلی، نام دروس انتخابی را به سامانه ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۱۳۷۶ پیامک کنند.
 
لازم به ذکر است، با توجه به استقبال زیاد اولویت با کسانی است که زودتر در nahadut.ir ثبت نام نمایند.
 

تصاویر