حجت الاسلام موسوی:

زمان فرهنگی متعلق به برنامه‌های فرهنگی است

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارومیه در جلسه شورای مشورتی تشکل‌ها دانشجویی با تاکید بر استمرار این جلسات بیان کردند: زمان فرهنگی متعلق به برنامه‌های فرهنگی است و مسئولین آموزش باید این زمان را برای برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان آزاد بگذارند.

 معاونت محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه به میزبانی بسیج دانشجویی برگزار شد؛ حجت الاسلام موسوی معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه  ارومیه در جلسه شورای مشورتی تشکل‌ها دانشجویی با تاکید بر استمرار این جلسات بیان کردند: زمان فرهنگی متعلق به برنامه‌های فرهنگی است و مسئولین آموزش باید این زمان را برای برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان آزاد بگذارند.

وی در ادامه افزودند: اگر فضای دانشگاه صرفاً علمی و بدون معنویت و مهارت های مدیریتی، ارتباطی و اجتماعی باشد، عملاً کارگران علمی تربیت کرده‌ایم نه انسان‌های مدیر و کسانی که گرهی از کشور باز کنند. ایشان با انتقاد از تشکل‌های دانشجویی در رابطه ی عملکرد آن ها در مورد بیانیه‌ی گام دوم بیان کردند: بیانیه‌ی گام دوم نه تنها در سطح دانشجویان بلکه در سطح تشکل‌های دانشجویی هم مورد کم لطفی قرار گرفته است.

حجت الاسلام موسوی در ادامه خاطرنشان کردند: تشکل‌های دانشجویی باید در مورد عملی شدن بیانیه‌ی گام دوم ایده پردازی کنند و از مسئولین مربوط مطالبه گری داشته باشند.

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه  ارومیه به نقشه‌ی راه تشکل‌های دانشجویی دانشگاه در رابطه با بیانیه‌ی گام دوم اشاره و بیان کرد: بیان‍‌‌یه‌ی گام دوم انقلاب اسلامی و در راس موضوعات آن تمدن نوین اسلامی در آغاز باید در ۳ مرحله مورد بحث و بررسی قرار گیرد:
۱. مفهوم شناسی و رسیدن به فهم مشترک از تمدن نوین اسلامی
۲. شاخصه های دانشگاه تراز تمدن نوین اسلامی
۳. بررسی و تحقیق در مورد فاصله ی دانشگاه ارومیه با دانشگاه تراز تمدن نوین اسلامی

کلمات کلیدی