مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گزارش می‌دهد:

دیدار رمضانی دانشجویان با مقام معظم رهبری به صورت مجازی برگزار می‌گردد

با توجه به شیوع بیماری منحوس کرونا دیدار امسال دانشجویان با رهبر انقلاب به صورت مجازی و ویدیو کنفرانس در روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برگزار می‌گردد.

مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گزارش می‌دهد طبق سنوات گذشته دیدار رمضانی دانشجویان با رهبر فرزانه انقلاب برگزار می‌گردد.

با توجه به شیوع بیماری منحوس کرونا دیدار امسال دانشجویان با رهبر انقلاب به صورت مجازی و ویدیو کنفرانس در روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برگزار می‌گردد و دانشجویان به طرح و ایراد سخنرانی می‌پردازند.

کلمات کلیدی