مرکز اقامه نماز و قرآن و عترت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری اعلام کرد:

دوره آموزشی اتقان ۳ مختص ائمه جماعات دانشگاه‌ها فعال شد

در این دوره که به همت مرکز اقامه نماز و قرآن و عترت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تهیه و تدارک دیده شده است دروس معاد ۱، معاد ۲، فن خطابه 3، فن خطابه ۴، انسان ۲۵۰ ساله و جریان‌شناسی رسانه در اختیار ائمه جماعات دانشگاه‌ها قرار گرفته است

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، در راستای توانمندسازی ائمه جماعت دانشگاه‌ها، سومین دوره آموزشی اتقان در نشانی الکترونیکی https://ec.nahad.ir/index.php/samen/homepage/?siteid=909 در دسترس ائمه جماعت دانشگاه‌ها قرار گرفت.

در این دوره که به همت مرکز اقامه نماز و قرآن و عترت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تهیه و تدارک دیده شده است دروس معاد ۱، معاد ۲، فن خطابه 3، فن خطابه ۴، انسان ۲۵۰ ساله و جریان‌شناسی رسانه در اختیار ائمه جماعات دانشگاه‌ها قرار گرفته است که می‌بایست پس از گذراندن دروس یاد شده گواهی‌های مربوطه را به دفاتر نهاد دانشگاه محل فعالیت ارائه نمایند.

کلمات کلیدی