حجت‌الاسلام جعفر علوی‌کیا گفت:

جریان مدافع پیشرفت دانشگاه نا امید نمی‌شوند

جریان مدافع پیشرفت دانشگاه یعنی تلاش‌گران برای رسیدن به دانشگاه تراز انقلاب اسلامی، استقلال نظام جمهوری اسلامی، ایثارگران و کسانی که برای پیشرفت کشور حاضرند از منافع سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان خوزستان: شخصی خود بگذرند و افرادی است که به دنبال اجرای قانون برای همه هستند. این جریان همان افرادی هستند که از پیشرفت و تلاش ناامید نمی‌شوند.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت‌الاسلام جعفر علوی‌کیا، سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان خوزستان اظهار کرد: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری قطعاً مرکزی برای کمک به مدیریت دانشگاه، اعضاء هیئت علمی، تشکل‌ها و فعالان فرهنگی و سیاسی برای داشتن یک دانشگاه اسلامی و انقلابی پیشرو است.

حجت الاسلام علوی‌کیا در برنامه افتتاح دفتر نهاد نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ پیام نور خوزستان گفت: نهاد برای حمایت از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و تقویت جبهه و جریان اصیل انقلاب تمام توان خود را به کار می‌گیرد. آنچه مقام معظم رهبری تقاضا می‌کنند ما به عنوان دفتری که به ایشان منسوب است، دنبال می‌کنیم. جبهه نیروهای انقلاب باید مورد حمایت و عنایت قرار گیرند؛ این البته به معنای حمایت از افراد نیست. نهاد برای حمایت از بخشی از افراد در مقابل افراد دیگر وارد کارزار نمی‌شود. نهاد بنا نیست بخشی را تعطیل کند و وظایف آن را به عهده بگیرد. همه مناسبات در جای خود هستند و نهاد به آنها کمک می‌کند و در کنارشان خواهد بود.

سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان خوزستان تصریح کرد: نهاد برای حمایت از بخشی از افراد در مقابل افراد دیگر وارد کارزار نمی‌شود. نهاد بنا نیست بخشی را تعطیل کند و وظایف آن را به عهده بگیرد. همه مناسبات در جای خود هستند و نهاد به آنها کمک می‌کند و در کنارشان خواهد بود.

وی درباره جریان و جبهه انقلابی در دانشگاه نیز گفت: این جریان همان جریان مدافع پیشرفت دانشگاه یعنی تلاش‌گران برای رسیدن به دانشگاه تراز انقلاب اسلامی، استقلال نظام جمهوری اسلامی، ایثارگران و کسانی که برای پیشرفت کشور حاضرند از منافع شخصی خود بگذرند و افرادی است که به دنبال اجرای قانون برای همه هستند. این جریان همان افرادی هستند که از پیشرفت و تلاش ناامید نمی‌شوند.

علوی‌کیا در پایان گفت: همه در کنار هم تلاش کنیم دانشگاه خوب داشته تا دانشجویانی اهل علم، متعهد  و با اخلاق داشته باشیم. تعالی کشور در گرو داشتن جوانان متخصص، دانشمند و در کنار آن متعهد، اهل تهذیب نفس و متخلق به اخلاق حسنه است.

تصاویر