در دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت گرفت:

برگزاری دوره دانش افزایی با موضوع امکان سنجی تحقق تمدن نوین اسلامی

دوره دانش افزایی استادان دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع بسترهای تحقق تمدن نوین اسلامی و امکان سنجی ظرفیت های انقلاب اسلامی در سراسر جهان برای تحقق آن برگزار شد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دوره دانش افزایی استادان دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع بسترهای تحقق تمدن نوین اسلامی و امکان سنجی ظرفیت های انقلاب اسلامی در سراسر جهان برای تحقق آن، با حضور حجت الاسلام دکتر احمد رهدار استاد دانشگاه و مدیر مرکز مطالعات راهبردی مجمع جهانی اهلبیت (علیهم السلام) و جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه برگزار شد.

در این دوره موضوعات مهمی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت از جمله اقدامات آمریکا در دو دهه اخیر و کشاندن پای ایران به بازیهای منطقه ای که آمریکا طراح و برنامه ریز آن بود و ایران به ناچار و برای دفاع از تمامیت ارضی خود و حفظ و ارتقاء توانمندیهای جهان اسلام به این  درگیریها کشانده شد. البته در میان مدت این امتیازی برای ایران به شمار میرفت که با قدرت نمایی و بدست گرفتن ابتکار عمل دامنه اقتدار خود را از مرزهای جغرافیایی فراتر برده و نفوذ و گسترش دهد ایران با شکل دهی جبهه مقاومت در بسیاری از کشورهای منطقه بسیاری از نقشه های آمریکا برای خاورمیانه جدید را با شکست مواجه نمود که در این جلسات به تفصیل به هرکدام از این اقدامات پرداخته شد.

از جمله مواردی که با تفصیل بیشتری مورد توجه قرار گرفت حوادث اخیر منطقه بویژه شکل گیری داعش برای سرعت بخشیدن به اجرای نقشه جدید غرب برای منطقه و پایان دادن به آن توسط ایران بود. در این دوره در واقع تشریح و تبیین پروژه بزرگ مقاومت به رهبری ایران در منطقه و جهان بود که از جذابیت های آماری و تشریح میدانی وقایع و حوادث برخوردار بود.

این دوره ها با توجه به اهمیت موضوع تمدن نوین اسلامی و لزوم تبیین ابعاد گوناگون آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی ، طراحی و برگزار میگردد و اتفاقات و حوادث کلان سالیان اخیر و نیز تحولات بین المللی و همچنین جهان اسلام بررسی و تحلیل می شود. پرسش و پاسخ و بحث و گفتگو درباره موضوعات گوناگون داخلی و خارجی نیز در متن جلسات جاری بود.

این دوره نود و سومین دوره دانش افزایی استادان دانشگاه علوم پزشکی ایران به شمار میرود که در موضوعات گوناگون سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی تربیتی برگزار شده است.

کلمات کلیدی

تصاویر