حجت‌الاسلام علی تقوی:

اربعین تکمیل کننده حرکت حسینی است

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها: دنیای امروز رو به افول است چرا که نگرش های مادی حاکم است و براساس سود بیشتر شکل گرفته است.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت الاسلام علی تقوی معاون فرهنگی سیاسی نهاد در همایش اربعین که در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد اظهار داشت: امام حسین (علیه السلام) در تبین انسان شناسانه بعنوان الگو برای تمام مذاهب است و در تبیین مذهب شناسانه نیز باتوجه به مقام ولایت ایشان به ارزش وجودی پی ببریم.

حجت الاسلام علی تقوی با بیان اینکه جامعه حسینی تبدیل به تمدن حسینی در جریان کربلا شده است، گفت: اربعین تکمیل کننده حرکت حسینی است، هرکسی که از خود برای دین گذشت ارزشمند می‌شود و نمونه آن شهید سلیمانی است که عمر خود در راه خدا صرف کرده بود.

معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: امام حسین (علیه السلام) بعنوان هادی بشریت شناخته می‌شود اما ایشان مثل یک استاد محدود به کلاس نیست و می‌تواند کل بشریت را به حرکت درآورد، دنیای امروز رو به افول است چرا که نگرش‌های مادی حاکم است و براساس سود بیشتر شکل گرفته است.

حجت الاسلام تقوی در پایان گفت: در ساحت اجتماعی نیز اگر امام حسین (علیه السلام) را بررسی کنیم در می یابیم در این دنیا که همه چیز معطوف به پول و ثروت است جریان اربعین به راه افتاده است، جامعه حسینی تبدیل به تمدن حسینی در جریان کربلا و اربعین تبدیل می شود و اربعین تکمیل کننده حرکت حسینی است.

کلمات کلیدی