مدیریت امور دروس معارف اسلامی

آیین نامه نظارت و ارزیابی کتب دروس معارف اسلامی

آیین نامه نظارت و ارزیابی کتب دروس معارف اسلامی ابلاغ شد.

 

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، آیین نامه نظارت و ارزیابی کتب دروس معارف اسلامی، مصوب کمیسیون محتوا و متن دروس معارف اسلامی مورخ ۹۹/۰۱/۲۵، جهت اطلاع اساتید محترم دروس معارف ابلاغ گردید.

کلمات کلیدی

فایل ها